Ապրանքներ

  • Ցինկի կարբոնատ

    Ցինկի կարբոնատ

    Ցինկի կարբոնատը հայտնվում է որպես սպիտակ ամորֆ փոշի, անճաշակ: Կալցիտի հիմնական բաղադրիչը, որը ձևավորվում է ցինկ պարունակող հանքաքարի հանքավայրերի երկրորդային եղանակային եղանակով կամ օքսիդացման գոտում, և երբեմն փոխարինող կարբոնատային ապարային զանգվածը կարող է լինել ցինկի հանքաքար: Ցինկի կարբոնատը որպես թեթև տտիպ , կալամինի պատրաստում, մաշկի պաշտպանության միջոց, լատեքսային արտադրանքի հումք։