Ապրանքներ

  • Պոլիակրիլամիդ (PAM)

    Պոլիակրիլամիդ (PAM)

    Ջրի մաքրում.
    PAM-ի կիրառումը ջրի մաքրման արդյունաբերության մեջ հիմնականում ներառում է երեք ասպեկտ՝ չմշակված ջրի մաքրում, կեղտաջրերի մաքրում և արդյունաբերական ջրի մաքրում:
    Հում ջրի մաքրման ժամանակ PAM-ը կարող է օգտագործվել ակտիվացված ածխածնի հետ միասին՝ կենդանի ջրի մեջ կախված մասնիկները խտացնելու և պարզելու համար: